Peter Holst Plan & Landskab Nyheder

 
Dagmarsgade BK 339 - opstart - sept 2011
 Dagmarsgade BK 339 - opstart - sept 2011Aurehøj gymnasium - sept 2011

 

AGORAEN, overdækning af Grønnegården på Aurehøj Gymnasium, snart klar til rejsegilde

 Aurehøj gymnasium - sept 2011Nye næraktivitetsanlæg Skåde skole - sept 2011

 

1 års gennemgang, anlægget har meget succes.

 Nye næraktivitetsanlæg Skåde skole - sept 2011Otterup skole - invidelse - aug 2011

 

En af de 5 playspot projekt!

 Otterup skole - invidelse - aug 2011Sjælør Boulevard - opstart - aug 2011

 

 

 Sjælør Boulevard - opstart - aug 2011Gørding Skole - invidelse - aug 2011

 

Playspot!

 Gørding Skole - invidelse - aug 2011Playspot idékatalog - mars 2011

 

Idræt, leg og socialt samvær indrammet af spændende arkitektur, der gør lokalområdet mere tiltrækkende. Playspots viser fem detaljerede eksempler på, hvordan et næraktivitetsanlæg ved sin udformning kan motivere til bevægelse og samvær på skoler eller andre steder.

Bogen illustrerer, hvordan fem forskellige næraktivitetsanlæg kan sammensættes, så de inspirerer til idræt, leg og socialt samvær. De fem næraktivitetsanlæg tager udgangspunkt i hvert sit lokalmiljø omkring en skole, men kan bruges som konkret inspiration til alle, der arbejder med at etablere lignende faciliteter ved skoler, idrætshaller eller i by- og boligområder.

 

 

 

Kataloget kan download gratis via : http://www.loa-fonden.dk/publikationer/pjecer/pjecer/playspots

 Playspot idékatalog - mars 2011Nyt idékatalog om næraktivitetsanlæg - nov. 2009

 

Peter Holst Arkitektur & Landskab har i samarbejde med Bosch & Fjord Aps udarbejdet et idékatalog for Lokale- og Anlægsfonden. Kataloget skal inspirere kommende bygherrer og planlæggere til at skabe lokale aktivitetspladser, der gør op med multibanens traditionelle formgivning og æstetik, skaber rum for socialt ophold og samvær i tilknytning til banerne og i højere grad inviterer til alsidig brug. De to tegnestuer giver til slut i kataloget deres vurdering af omkostningsniveauet ved etablering af forskellige størrelser anlæg.

Potentialet ligger lige for: Som byens fællesarena og lokale samlingssted kan multibanen og den lokale aktivitetsplads blive en endnu større succes!

Det første eksempel bliver opført i Skåde ved Århus. Projektet i Skåde er beskrevet i et særligt kapitel i idekataloget, der giver en række bud på, hvordan en nyudvikling af multibanen og den lokale aktivitetsplads kan udformes.

 

 

Kataloget kan download gratis via :http://www.loa-fonden.dk/nyheder/info-fra-fonden/info-2009/info-2009/nyt-idékatalog-om-naeraktivitetsanlaeg

 Nyt idékatalog om næraktivitetsanlæg - nov. 2009Nye næraktivitetsanlæg Skåde skole. > byggeopstart

 

Danjord har vundet licitation.

Med det nye næraktivitetsanlæg får Skåde Skole og beboerne i kvarteret et område, hvor der dyrkes motion og idræt både selvstændigt og i grupper. Idræt, boldspil, leg og andre bevægelsesaktiviteter udfoldes på kryds og tværs i et aktivt område med stor betydning for nærmiljøet, fordi det er her, man mødes omkring fælles aktiviteter. Det er et område, der summer af liv, fordi det benyttes af brugere i alle aldre og på mange tidspunkter af døgnet.

Næraktivitetsanlæggets formgivning opfordrer til alsidig brug både i skoletid og i fritid. Anlægget er bygget op omkring et ’bevægelsesareal’. ’Bevægelsesarealet’ har karakter af en sammenbindende sti, der flere steder udvider sig i pladsdannelser med forskellige funktioner. Ud over at binde de forskellige aktivitetsområder sammen fungerer ’bevægelsesarealet’ som løbe- og gangsti, sprintbane, forhindringsbane, ankomstpladser og opholdsarealer. Dette gør, at området på mange måder vil føles som en park og derved lokke flere af kvarterets beboere til sig.

 Nye næraktivitetsanlæg Skåde skole. > byggeopstart