Peter Holst Plan & LandskabPeter Holst Arkitektur og Landskab - humlebo vuggestue  humlebo vuggestue

 
Bygherre
Humlebo vuggestue

Byggesag


Samarbejdspartner
Christian Steenberg. Arkitekt MAA

Status
Afsluttet 2009

Referenceark
Download pdf
 
humlebo vuggestue  

Ved at nedrive to eksisterende skure frigøres plads til en udvidelse af den eksisterende legeplads.

Der etableres et ’træmøbel’, som integrerer et lavt skur til klapvogne og opbevaring med et legeredskab m. rutchebane. Dette ’træmøbel’ bygges sammen med et stakit og en pergola. Enheden udgør en sammenhængende arkitektonisk afgrænsning af legepladsen mod resten af gården.

Legepladsen indrettes med siddekanter, sandkasse, asfaltareal med traktorrampe, hvor man kan køre på mini-traktor, og gummiasfalt som faldunderlag for træ-legeredskaberne. Hensigten er at skabe gode opholds- og legemuligheder for små og lidt større børn i vuggestuealderen såvel som for de voksne.

Legepladsen gøres grøn med klatre- og slyngplanter på plankeværk mod skel samt pergola. Desuden plantes bl.a. æbletræer og frugtbuske.

 
 
humlebo vuggestue
 
humlebo vuggestue
 
humlebo vuggestue
 
humlebo vuggestue
 
humlebo vuggestue
 
humlebo vuggestue