Peter Holst Plan & LandskabPeter Holst Arkitektur og Landskab - hestelstaldskarré  hestelstaldskarré

 
Bygherre
Byfornyelsesselskabet København

Byggesag
Gårdrenovering i Hestestaldskaréen

Samarbejdspartner


Status
Udført 1999-2000

Referenceark
Download pdf
 
hestelstaldskarré  

Synlig ressource balance.

Til Hestestaldskarréen på indre Vesterbro blev der i samarbejde med det lokale karréråd udviklet et program for et gårdfornyelsesprojekt, hvor ønsket om økologi og synlig ressourcebalance er centralt.

Grundtanken er, at man via et gennemtænkt, rationelt materialebrug, etablering af energibesparende teknik, genanvendelse af regnvand og synliggørelse af karréens ressourcestrømme kan påvirke den enkelte beboers adfærd i retning af en større fælles ansvarlighed for miljøet. Modsat sædvanlig praksis føres alle forsyninger - varme, vand, el og telefonkabler - ind i karréen ét sted til én fælles central. Herfra fordeles de til de enkelte ejendomme via to såkaldte ’energiakser’, der spænder på langs af gården.

I gårdrummet er akserne markeret ved to murforløb, der varierer i højde. Dels etableres der mellem akserne en nedsænket have med rislende vandløb, trapper, vandbassiner og nedsivningsanlæg, og dels danner murstykkerne ryg for overdækninger til cykler og affaldssortering.

En af gårdens sydfacader er smykket med solcellepaneler, ligesom et nyt trappe- og elevatortårn, gårdens vartegn, på syd- og vestfacaden er beklædt med solcellepaneler. Tårnet er udstyret med en lysavis, der beretter om karréens ressourceforbrug.

 

 
 
hestelstaldskarré
 
hestelstaldskarré
 
hestelstaldskarré
 
hestelstaldskarré
 
hestelstaldskarré
 
hestelstaldskarré