Peter Holst Plan & LandskabPeter Holst Arkitektur og Landskab - ørnevej  ørnevej

 
Bygherre
Kvarterløft Nord-Vest

Byggesag
Lys over Ørnevej

Samarbejdspartner


Status
Udført 2008 - Samarbejdspartner : Hansen & Henneberg

Referenceark
Download pdf
 
ørnevej  

Som led i Københavns Kommunes planer for modernisering og forbedring af bybelysningen kan Ørnevej blive en slags pilotprojekt, der skal bibringe erfaring med en række nye muligheder og måder, som senere kan tænkes anvendt i resten af bydelen.

Ønskerne for belysningen resulterer i 3 målsætninger:

1. Mere tryghedsskabende belysning, bl.a. ved mere lys på fortove og indgangspartier.

2. Mere kvalitetsbelysning, bl.a. ved anvendelse af bedre lysfarve.

3. Mere identitetsskabende belysning, ved særlige belysninger på markante bygningsdele, træer, vigtige krydsninger, indgange mm.

Karakteristisk for Ørnevej er de mange gavle, som ses fra gaden. Det foreslås, at disse belyses, således at de indgår i den samlede iscenesættelse af strækningen. De belyste gavle vil opleves rytmisk og sammenhængsskabende, når man bevæger sig gennem Ørnevej. Lyset kan forvandle en helt almindelig gavl til noget særligt. De belyste gavle kan være et overraskelsesmoment for folk, der kommer til Ørnevej for første gang, og et personligt landmark og kendetegn for vejens beboere.

 
 
ørnevej
 
ørnevej
 
ørnevej
 
ørnevej
 
ørnevej