Peter Holst Plan & LandskabPeter Holst Arkitektur og Landskab - hundige boldbane  hundige boldbane

 
Bygherre
Lokale-og anlægsfonden

Byggesag
Idrætsanlæggenes udearealer

Samarbejdspartner


Status
Skitseforslag april 2008

Referenceark
Download pdf
 
hundige boldbane  

Den store åbne flade, som karakteriserer området i dag, brydes ved at plante læhegn og alléer af f.eks. fuglekirsebær, mirabel m.fl. Ud over at give læ brydes det ubegrænsede udsyn, og der opstår nye kig og overraskelser, når man bevæger sig rundt i parken.

Overskudsjorden fra anlægsarbejdet og byggeriet af den nye lethal bruges til at etablere to bakker, hvorfra man kan få det store udsyn over området. Her vil også være plads til aktiviteter som mountainbikebane, naturlegeplads, eller plads til bare at sætte en drage op. Bakkerne får en mere naturlig karakter med langt græs og spredt beplantning som kontrast til banernes klippede græsflader.

Langs åen plantes grupper af rødel, som set på afstand tegner åens forløb gennem landskabet. Der etableres opholds- og grillpladser på åens bred.

 
 
hundige boldbane
 
hundige boldbane
 
hundige boldbane
 
hundige boldbane
 
hundige boldbane