Peter Holst Plan & LandskabPeter Holst Arkitektur og Landskab - karré 2  karré 2

 
Bygherre
Frederiksberg kommune

Byggesag
Gårdanlæg Karré 2

Samarbejdspartner
Paul Børling, Arkitekt MAA samt beboerne fra gården

Status
udført 2010

Referenceark
Download pdf
 
karré 2  

BESLUTTET AF BEBOERE OG KOMMUNE. Frederiksberg Kommune har besluttet at etablere et fælles friareal i karre 2, som er afgrænset af Godthåbsvej, Ærøvej, Holger Danskes Vej og Bogøvej. Beslutningen er truffet på baggrund af et stort og engageret forarbejde udført af en gruppe beboere, der på eget initiativ har drøftet muligheder og indretningsforslag, og ikke mindst gennemført en afstemning blandt alle beboere i karreen. En afstemning der viste et flertal blandt de afgivne stemmer for at bede kommunen om at træffe beslutningen.

BEBOERSAMARBEJDET. Forslaget er blevet til i et tæt og frugtbart samarbejde i arbejdsgruppen. Det er udtryk for en række diskussioner og i nogle tilfælde også kompromisser. Men forslaget er gennemdrøftet og der er i princippet enighed i arbejdsgruppen om det fremlagte. På bagsiden af folderen kan man se hvem der har deltaget i arbejdsgruppen.

PROJEKTFORSLAG. Det foreslås at alle nuværende skure, plankeværker og belægninger fjernes. Langs ejendommene etableres mindre nærhaver med flisebelagte terrasser og små-bede. I midten af det fælles gårdanlæg etableres en større græsplæne med plads til leg og ophold. Der opføres cykeloverdækninger, skure til barnevogne o.l. og pladser til affaldshåndtering og storskrald. De eksisterende porte gøres fælles således, at alle beboere får nøgler hertil. De eksisterende store træer bevares, ligesom dele af den øvrige beplantning i videst mulige omfang også bevares.

 
 
karré 2
 
karré 2
 
karré 2
 
karré 2
 
karré 2
 
karré 2