Peter Holst Plan & LandskabPeter Holst Arkitektur og Landskab - skåde skole  skåde skole

 
Bygherre
Skåde Skole, Århus Kommune.

Byggesag
Nyskabende næraktivitetsområde.

Samarbejdspartner
Bosch & Fjord

Status
udført 2010

Referenceark
Download pdf
 
skåde skole  

Nye næraktivitetsanlæg Skåde skole

Boldpladsen ligger ved siden af Skåde Skole på en høj, hvorfra der er en fantastisk udsigt over omgivelserne. Området bliver brugt i idrætsundervisningen og består på nuværende tidspunkt af en dårligt vedligeholdt græsplane. Boldpladsen bruges også af børnene fra det nærliggende villakvarter.

Med det nye næraktivitetsanlæg får Skåde Skole og beboerne i kvarteret et område, hvor der dyrkes motion og idræt både selvstændigt og i grupper. Idræt, boldspil, leg og andre bevægelsesaktiviteter mødes på kryds og tværs i et aktivt område med stor betydning for nærmiljøet, fordi det er her, man mødes omkring fælles aktiviteter. Det er et område der summer af liv, fordi det benyttes af brugere i alle aldre og på mange tidspunkter af døgnet.

Næraktivitetsanlæggets formgivning opfordrer til alsidig brug både i skoletid og i fritid. Anlægget er bygget op omkring et sammenbindende ’bevægelsesareal’. ’Bevægelsesarealet’ har karakter af en sammenbindende sti, der  flere steder udvider sig i pladsdannelser som rummer forskellige funktioner. Ud over at binde de forskellige aktivitetsområder sammen fungerer ’bevægelsesarealet’ som løbe- og gangsti, sprintbane, forhindringsbane, ankomstpladser og opholdsarealer. Dette gør at området på mange måder vil føles som en park og derved lokke flere af kvarterets beboere ind på området.

 
 
skåde skole
 
skåde skole
 
skåde skole
 
skåde skole
 
skåde skole
 
skåde skole