Peter Holst Plan & LandskabPeter Holst Arkitektur og Landskab - den gule gård  den gule gård

 
Bygherre
Københavns ejendomme - Utterslev skole

Byggesag
Nye friarealer til Utterslev skole

Samarbejdspartner
KHR AS arkitekter

Status
Udført 2009

Referenceark
Download pdf
 
den gule gård  

Den Gule Gård ved Utterslev skole er blevet revet ned. Dette har givet plads til et nyt friareal som indeholder et grønt område med aktivitetslegeplads, et boldbur, samt et forareal mod Skoleholdervej, med plads til elevernes cykler. Det nye friareal er i naturlig forlængelse af skolens eksisterende anlæg.

Det nye friareal er udformet som et legelandskab med markante bakker og dale. Nye rektangulære siddesten følger terrænets form; her kan man slappe af og se hvad der foregår på boldbanen eller lege ikke røre jorden ved at springe fra sten til sten. Her er også et tingsted med en ring af store kampesten, hvor undervisning kan flyttes udendørs i godt vejr. Øverst på bakken opstilles legeredskaber mellem de høje træer. Reddegynge, hængekøjer og klatrestativer med forskellige torve og net, udfordringer til alle der trænger til at røre sig. Her bliver også en lille plads med borde og bænke.Boldbanen har en spilleflade på 14 x 24 m, og omgives af en 1 m. høj væg. Der er basketkurve og opstribet basketbane på en farvet gummibelægning. Banen er til 3 sider omgivet af et 4 m højt hegn, så bolden ikke kan skydes ud på vejen eller ind til naboerne. Det nye friareal, henvender sig hovedsageligt til de større børn (12-16 år) og bliver stedet hvor børnene kan bruge deres energi på boldspil, klatre og leg, eller bare hænge ud med vennerne, mens de har udsigt til skolens aktiviteter fra bakketoppen. Boldbanen bliver belyst, så der også kan leges og spilles i skumringen og i vinterhalvåret. Boldbanen kan også bruges til andre arrangementer, såsom cirkus, teater, musik og marked.

 
 
den gule gård
 
den gule gård
 
den gule gård
 
den gule gård
 
den gule gård