Peter Holst Plan & LandskabPeter Holst Arkitektur og Landskab - store rørbæk  store rørbæk

 
Bygherre
Bertel Jensen

Byggesag
Struktur og helhedsplan for Store Rørbæk

Samarbejdspartner


Status
Idéoplæg

Referenceark
Download pdf
 
store rørbæk  

Den nye by tager afsæt i at bevare, og lader sig inspirere af de landskabskvaliteter, som findes på stedet. I den store skala drejer det sig om at få visuel kontakt til Roskilde Fjord - med løbestien på toppen af egebakkerne (lydvolden) og de store landskabskiler, der åbner byen mod øst til det smukke mose- og landbrugsland. Oldvejens linjeføring, der forløber på toppen af landskabet, danner byens rygrad. I byskalaen placerer sti og vejnet sig nænsomt på det eksisterende terræn.

Det bevægede moræne-landskab er grundlag for den bløde og hårde infrastruktur. Byens rum – gader, pladser og stier - bliver individualiseret af de underliggende terrænformer (ligesom i KBH’s city). De store gårde og alleer bevares og omdannes til offentlig brug, eksempelvis ungdomsskole, plejehjem, bibliotek etc., og danner byens rygrad. I byskala placerer sti og vejnet sig nænsomt på det eksisterende terræn.

Byens tværsnit er disponeret i fire hovedgrupper:

1. Høje punkthuse langs støjvolden. 2. Byboliger omkring center og oldvej. 3. Haveboliger. 4. Landhuse ud mod dyrkningslandskabet.

 
 
store rørbæk
 
store rørbæk
 
store rørbæk
 
store rørbæk
 
store rørbæk