Peter Holst Plan & LandskabPeter Holst Arkitektur og Landskab - nordhavn  nordhavn

 
Bygherre
Københavns kommune

Byggesag
Åben idékonkurrence

Samarbejdspartner


Status
Udarbejdet sept. 2008

Referenceark
Download pdf
 
nordhavn  

Projektets ide er at skabe et nyt ø-landskab – et landskab, der er i dialog med Middelgrunden, Flakfortet og Trekroner. En serie af øer, der kan udvikles med hver sin rumlige og kulturelle identitet og danne ramme om en lang række hybridformer mellem det urbane og det rekreative liv. Et ø-landskab, der skaber maksimal kontakt mellem land og vand og danner et sammenhængende, beskyttet vandlandskab, der lægger op til brug af vandet på mange måder og sikrer vandgennemstrømningen.

PHAL vil med projektet skabe en ny bydel, som kan danne ramme om en mangfoldighed af lokale, sociale og kulturelle miljøer, og som samtidig stiller sig til rådighed for hele København og byens gæster som både en udvidelse af dagliglivslandskabet og et attraktivt udflugtslandskab. Vi vil skabe en ny bydel, der kan vokse frem over lang tid og indoptage de potentialer, der allerede findes i området, og de tendenser og kulturer, der vokser frem gennem realiseringsperioden. Vi vil skabe et nyt landskab, der både rummer havnen, kanalen, søen, karrébyen, kraftværket, værkstedsbygningen, kasbafragmentet og parkbyen.

Et landskab, der møder vandet med den urbane kaj-kant, med parkfladen, med strandengen og stranden. Et landskab, der indbyder til at gå og cykle langs kanterne og på tværs af øer og kanaler. En bydel, der rummer masser af mødesteder og udvekslingsflader – men også flader og rum for stilhed og meditation i mødet med vandet og udsigten til horisonten.

 
 
nordhavn
 
nordhavn
 
nordhavn
 
nordhavn
 
nordhavn
 
nordhavn