Peter Holst Plan & LandskabPeter Holst Arkitektur og Landskab - det 3. rum  det 3. rum

 
Bygherre
Københavns kommune

Byggesag
Parallelopdrag. Boliger og park på HT grunden. Hulgårds plads og Frederikssundsvej Skole

Samarbejdspartner
Dorthe Mandrup

Status
Udarbejdet mars 2005

Referenceark
Download pdf
 
det 3. rum  

Kendetegnende for denne moderne park med boliger er den uformelle tilgang til stedet. Området bygges op af rum og flader, der hver især lægger op til utallige aktiviteter, hvor det kun er fantasien, der sætter grænser.

Visionen er, at parken bliver »det 3. rum« for boligerne, skolen, den bemandede legeplads, ungehuset og kvarteret. Med »det 3. rum« skal både forstås en bilfri promenade, hvorfra forbindelsen til samtlige parkens aktiviteter foregår, og en hovedakse, der lægger op til ophold af kortere eller længere varighed.

Der er tale om en langstrakt flade, hvor inspirationen kommer fra flodlejet. Floden er kendetegnet ved at bane sig vej, der hvor det falder mest naturligt. Den er til tider statisk, i andre sammenhænge mere voldsomt flydende. Kendetegnende er det, at den aldrig afsluttes, men tager form efter en hvilken som helst situation. Flodlejet skaber stille aflejringer, hvor der er bredt, og strøm og energi på de smalle steder.

På samme måde er kultur- og idrætsparken ikke en afsluttet, uanfægtelig park, men et levende sted, der fungerer fleksibelt uanset antallet af aktiviteter. Parken er i stand til at optage forandringer i såvel social, kulturel og idrætslig henseende.

 
 
det 3. rum
 
det 3. rum
 
det 3. rum
 
det 3. rum
 
det 3. rum
 
det 3. rum