Peter Holst Plan & LandskabPeter Holst Arkitektur og Landskab - kulturhus nv  kulturhus nv

 
Bygherre
Københavns kommune

Byggesag
konkurrence bibliotek + kulturhus nv

Samarbejdspartner
Domus arkitekter

Status
afleveret jan.2008

Referenceark
Download pdf
 
kulturhus nv  

Hovedgrebet er en figur, der knytter nænsomt an til den eksisterende bygning i et koblingspunkt, der fungerer som et funktionelt hængsel. Hængslet forholder sig til de eksisterende facader, den gamle hovedindgang, og de funktionelle relationer, der er mellem de eksisterende bygninger. Den nye bygning skaber med sin skæve form relationer til uderummene.

LANDSKABSKONCEPT

Konceptet bygger på et fleksibelt, holdbart og bredt anvendeligt landskab sammenfattet i en enkel æstetisk sammenbindende idé.

Ideen er at udbrede en grusflade med et flimrende mønster af tonede betonfliser, der udspænder hele grunden fra Rentemestervej til Dortheavej. Mønsteret udgår fra bygningen og skaber en serie fleksible flader i varierende størrelser, der kan anvendes til en lang række af større og mindre aktiviteter. Det flimrende mønster fremkommer ved henholdsvis at koncentrere og opløse fliserne afhængig af placering i forhold til Kulturhuset og dets funktioner.

I den knasende grusflade spredes ligeledes en serie af betonplinte, “parkour sten”. De er områdets multimøbel, hvorpå man kan sidde, ligge, hoppe, springe og kravle. De er rumskabende, fungerer som opbrydning af fladen og giver landskabet en vertikal dimension som modspil til det ellers horisontale, flade rum.

 
 
kulturhus nv
 
kulturhus nv
 
kulturhus nv
 
kulturhus nv