Peter Holst Plan & LandskabPeter Holst Arkitektur og Landskab - broparken  broparken

 
Bygherre
Rødovre kommune og DAB

Byggesag
Plejehjemmet Broparken

Samarbejdspartner
Entreprenør Moe og Brødsgaard A/S

Status
Udført 2003-2005.

Referenceark
Download pdf
 
broparken  

Udgangspunktet for landskabets fornyelse er udpegningen af den eksisterende bebyggelsesstrukturs kvaliteter, der især består i forskellen på den rumlige oplevelse af vidden i de ydre arealer og de præcist afgrænsede gårdrums intimitet.

De ydre arealer er anlagt med overdrevet som inspiration: græs med hvidtjørn gennemskæres af stier, hvorpå plejehjemmets brugere både kan bevæge sig rundt i området og gøre ophold under de duftende pergolaer.

De to gårdhaver, lavendelhaven og sneglehaven, skal bidrage med varierede oplevelser og muligheder for ophold. I lavendelhaven vil de centrale bedes eksplosion af duft og farve blive sensommerens højdepunkt, mens blomstrende magnolier introducerer foråret og afløses af bl.a. skovjordbær og liljekonvaller i de omkransende bede. Lavendelhavens visuelle værdi bliver lige så væsentlig som dens kvaliteter som opholdssted. I sneglehavens intense, huleagtige kontrast til yderarealernes åbenhed er frodigheden central. I de snegleformede bede står forskellige sorter af æble- og pæretræer, som om foråret vil danne et duftende, blomstrende kronetag. Bedene er tilplantet med scilla, tulipan, iris og høstanemoner, der afløser hinanden over sæsonen. Nøkkeroser og sumpiris i vandbassinet kan opleves fra bænke, der er  placeret langs sneglebedenes lige kant.

 
 
broparken
 
broparken
 
broparken
 
broparken