Peter Holst Plan & LandskabPeter Holst Arkitektur og Landskab - avnø  avnø

 
Bygherre
Rigspolitiet

Byggesag
Omdannelse af rigspolitiets kursuscenters udearealer

Samarbejdspartner
Kunstner Stig Personn

Status
Afleveret maj 2009.

Referenceark
Download pdf
 
avnø  

Rigspolitiets kursuscenter Avnø

Kursuscenteret er omgivet af fredskov, eng, marker og fjord. Et landskabeligt potentiale, der i sin nuværende udformning ikke udnyttes optimalt.

Målet er at give kursuscentret en landskabelig identitet, der forbinder de smukke landskabelige omgivelser – både visuelt og fysisk.

Med inspiration fra Piet Mondrians billeder arbejdes der med et grid system, som danner udgangspunkt for anlæggets landskabsarkitektoniske udtryk.

Linerne løber i nord-syd- og øst-vest-gående retninger. De forbinder de omkringliggende kvaliteter: fjorden, markerne og skoven, og understreger bygningernes retninger og rummet imellem dem.

Veje og stier følger gridsystemet og spænder henholdsvis på tværs af og langs med anlæggets bygninger

Fladerne danner rum til forskellige udendørs aktiviteter: Løbe- og gåture, sport, pauser, spisning etc.

 
 
avnø
 
avnø
 
avnø
 
avnø
 
avnø
 
avnø