Peter Holst Plan & LandskabPeter Holst Arkitektur og Landskab - hørsholm skole  hørsholm skole

 
Bygherre
Hørsholm Skole

Byggesag
Renovering af skolegård.

Samarbejdspartner


Status
Udført 2009

Referenceark
Download pdf
 
hørsholm skole  

Hørsholm skole havde en nedslidt asfalteret skolegård.

Med små og få midler har vi skabt et nyt miljø, hvor indlæringsprocessen er indtænkt som en del af helheden. Stærke farver, taltabeller og motiver appellerer til bevægelse, leg og læring.

Flere børn vil føle sig inspireret og indbudt til leg og bevægelse i frikvartererne og idræts-undervisningen.

 
 
hørsholm skole
 
hørsholm skole
 
hørsholm skole
 
hørsholm skole
 
hørsholm skole
 
hørsholm skole